Ploty na klíč – oplocení

Každý majitel soukromého vlastnictví cítí potřebu svůj majetek chránit. Jedním z nejstarších a historicky dobře doložitelných způsobů ochrany vlastnictví jednotlivce i společenství je stavba oplocení. V prvobytně pospolné společnosti to byly jednoduché ohrady, které bránili průniku nepřátelských kmenů na území spravované kmenem usedlým. Ve starověku přerostla tvorba ochranných zdí v architektonickou entitu jako takovou. Ze stavby opevnění a hradeb se stalo samostatné řemeslo, které bylo v tehdejších neklidných a násilných dobách vysoce ceněno.

Ploty na klíč – výdobytek dneška

Mezi starověkými říšemi vyniká říše egyptská, babylonská, médo-perská, řecká a naposledy nejvýraznější římská. Římané byli bezesporu nejúspěšnějšími dobyvateli. Důležitým úkolem však nebylo jen území získat, ale také ho následně před okolními barbarskými kmeny ubránit. Velice vzácným reliktem římského válečného oplocení je takzvaný Hadriánův val. Tyto kamenné ploty tvořily nejsevernější hranici římské říše a bylo součástí „Limes romanus“, tedy systému opevnění římského území. Hadriánovo oplocení dodnes tvoří hranici mezi Anglií a Skotskem. Dříve prostému lidu nezbávalo než si postavit oplocení samostatně. Dnes již nemusí stavbu plotu provádět vlastník pozemku samotný. Ploty na klíč jsou velice pohodlným způsobem jak pořídit kvalitní kovový plot.

Oplocení je přirozenou potřebou člověka

Každý jedinec cítí potřebu nějakým způsobem vymezovat území, které mu patří a upozorňovat na svůj majetek. Tento psycho-sociologický aspekt lidského chování lze u lidí pozorovat od pradávna. Prvním slůvkem, které dítě vysloví je „máme“, ovšem hned dalším slovem, které se velice rychle naučí používat – a také zneužívat – je přivlastňovací zájmeno „moje“. Stavba oplocení je pak přirozeným projevem vrozeného citu pro majetnictví člověka. Ne že by byla stavba oplocení čistě projevem vrozeného sobectví člověka – oplocení plní prvořadě funkci ochrannou – ale tento faktor nelze úplně opomenout. Člověk touží mít svůj majetek jasně definovaný a oplocení tomuto sebe-definování velice dobře slouží. Je to také jedním z důvodů, proč nemohla komunistická myšlenka společného vlastnictví fungovat a vyvolala jedině závist, která byla v lidech diktátorským režimem živena. Oplocení je zkrátka přirozeným projevem lidské nátury.

Stavby a montáž plotů na klíč, prodej potřebného materiálu ke stavbě oplocení

Naše firma Vítězslav Kanclíř provádí tyto práce:

  • Vrtání děr pro sloupky a vzpěry na Vaše přání případně také bez montáže plotu
  • Usazení sloupků, včetně zajištění betonu
  • Usazování branek a dvoukřídlých bran
  • Napnutí pletiva
  • Na základě zaslaných  podkladů nebo našeho zaměření Vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku
  • Prodej pletiv, sloupků, vzpěr, branek a veškerého příslušenství ke stavbě oplocení
  • Zahradní pergoly – prodej zemních vrutů

Tip: ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY – podívejte se na web drevena-zahrada.cz

Kovové ploty

Kovový plot

Pletivo

Ploty a oplocení

Kované plotyE-shop – oplocení

Ploty – obsah:

Kde nás najdete:

Ploty nabízí:

Ploty Kanclíř

Potřebujete oplotit pozemek ? U nás nakoupíte veškerý sortiment ke stavbě oplocení. Máme  poplastované pletivo, veškeré dráty,  sloupky na plot, podhrabové desky a ostatní potřebný sortiment.

Oplotíme také hřiště nebo tenisové kurty.

Doporučujeme:

Nabídka reklamy:

Místo pro vaši reklamu - 1200 Kč/rok. Množstevní sleva 50%.