Ploty na klíč kolem dětských hřišť

Moderní společnost klade vysoké nároky na hygienu. Dvojnásob to potom platí u malých dětí, u kterých je riziko nějaké nepříjemné infekce opravdu akutní. Děti si dávají často ruce do pusy a vystavují se tak nebezpečí infekční choroby. Nebezpečí hrozí zejména na pískovištích, kde která jsou na exponovaných místech. Zdravotnické organizace si nebezpečí spojení s pískovišti a jinými dětskými hřišti uvědomují. Jsou proto vydávány nejrůznější bezpečnostní vyhlášky, předpisy a směrnice, které se snaží rizika eliminovat. Jedním z takových nařízení je výstavba oplocení kolem dětských pískovišť. Jedná se o velice moudré rozhodnutí, která dětem a jejich starostlivým maminkám ušetří mnohá trápení způsobená nepříjemným infekčním onemocněním. Ploty na klíč kolem pískovišť v první řadě brání přístupu psů a jiných domácích mazlíčků, u kterých existuje riziko, že by se mohli na inkriminovaném místě bezstarostných dětských her vykálet.

Oplocení chrání vaše děti

Při zvířecích výměšků kontaktu s jemnou dětskou pokožkou může dojít ke vzniku nepříjemných vyrážek. V jarních a letních měsících člověk toto riziko vůbec nevnímá. Například psí moč nelze vůbec pozorovat. Indikátorem skutečného stavu nám však může být sněhová přikrývka v zimních měsících. Tehdy vidíme ve sněhu samá žlutá místečka, která nám vypovídají mnohé o skutečné sekreční aktivitě domácích mazlíčků, jejichž počet navíc především v městech závratně roste. Oplocení kolem pískoviště zamezí přístupu psů a koček a nedá tak nejmenší šanci tomu, aby bylo místo, kde si vaše děti hrají prosáknuté exkrementy. Kované ploty a to zejména v případě, že je i uzamykatelné a dostatečně vysoké, brání i přístupu rizikových skupin obyvatel. Ve velkých městech se totiž se tkáváme i s takovými případy, kdy zanechali na dětském hřišti narkomani použité injekční stříkačky. Jednalo se navíc o takové případy, kdy byly tyto stříkačky záměrně nastraženy tak, aby se o ně děti zranily. Oplocení zabrání takovémuto nezodpovědnému chování rizikových skupin obyvatelstva.E-shop – oplocení

Ploty – obsah:

Kde nás najdete:

Ploty nabízí:

Ploty Kanclíř

Potřebujete oplotit pozemek ? U nás nakoupíte veškerý sortiment ke stavbě oplocení. Máme  poplastované pletivo, veškeré dráty,  sloupky na plot, podhrabové desky a ostatní potřebný sortiment.

Oplotíme také hřiště nebo tenisové kurty.

Doporučujeme:

Nabídka reklamy:

Místo pro vaši reklamu - 1200 Kč/rok. Množstevní sleva 50%.